Пропускане към основното съдържание

Публикации

Ремонт на покрив във Варна | Фирма за ремонтиране на покриви за град Варна

  С течение на времето, всеки покрив губи първоначалната си форма, което намалява ефективността на този структурен елемент на сградата. При някои покриви различните проблеми започват по-рано, при други – по-късно. Причината за необходимост от ремонт на покрива може да бъде : отрицателното въздействие на околната среда, грешки в устройството на покрива, използването на некачествени материали по време на инсталацията на покрива и др. Но така или иначе, ремонта на покриви е неприятен, но неизбежен процес. Ние Ви предлагаме пълна гама от услуги за ремонт на вашия покрив Частичен ремонт на покриви Основен ремонт на покриви Цялостно изграждане на нов покрив Поставяне на битумни керемиди Пренареждане на керемиди Хидроизолация на покрив Откриване и отстраняване на течове Махане на съществуваща хидроизолация Смяна на улуци и водосточни тръби Смяна на капандури Дървени покривни конструкции Метални конструкции Усвояване на тераси Претърсване и припокриване на покрив Смяна на счупени керемиди на п
Скорошни публикации

Ремонт на покриви Варна | Ремонтиране на покриви Варна | Ниски цени за ремонт на покриви Варна

Нашата фирма е с над 20 годишен стаж в областта на строителството и ремонтите на покриви. Големият брой завършени обекти и доволните клиенти, ни дават самочувствието да се наредим сред първите в нашата сфера в страната. Ние сме се специализирали в областта на – Ремонт на покриви, Хидроизолация, Дървени конструкции, Груб строеж, Вътрешни ремонти, Цялостно изграждане на нов покрив, Подмяна на улуци и водосточни тръби, Тенекеджийски услуги и пр. АНГЕЛ-АНГЕЛОВ предлага качество и професионализъм АНГЕЛ-АНГЕЛОВ предлага качество и професионализъм в: ремонт на покриви изграждане на нови покриви пренареждане на керемиди направа на нова дъсчена конструкция (покривна) поставяне на хидроизолация (покривна) поставяне на вертикални и хоризонтални улуци и тръби тенекеджийски услуги (покривни) надграждане на тавански стаи За огледи на обекти и актуална информация за цените на услугите се свържете с нас на: тел.: 0895-442-032

Ангел Ангелов - Изграждане на покриви на ниски цени

Изграждане на покриви на ниски цени. Ангел Ангелов предлага ремонт на покриви,изграждане на нови покриви на ниски цени. Гаранция за качество

Прочетете Различните Услуги Които Прави Най-Качествената Фирма за Поправка на Покриви.Ангел Ангелов

Цялостен ремонт на покрив – панелни (плоски) или с керемиди. Дребни покривни ремонти. Премахване на кал от основата. Махане на старите летви и мушамата. Ремонтиране на скарата за задържането на керемиди. Полагане на мушамата за под керемиди. Сменяне на изгнилите дъски. Разкриване на керемиди от покривното пространство. Класифициране на керемидите. Нареждане на керемидите. Преподреждане на керемидите. Слагане на битумни керемиди. Монтиране на под керемидена изолация. Подмазване на капаците. Ремонтиране на срутени комини. Ремонтиране на шапка за комина. Грундиране по основата с битумен грунд. Грундиране на бордовите ламарини. Изхвърляне на строителни отпадъци от покривното пространство. Пълно строителство на напълно нова конструкция. Демонтаж на износената покривна конструкция. Полагане на хидроизолация на покрив – с керемиди или панелни (плоски). Ремонтиране на старата хидроизолация. Направа на течна хдроизолация върху покривна конструкция. Ремонт на вертикалн

Качествен Ремонт на Покриви Варна – Цени и Отстъпки?

10 Добри Предложения за Селекция на Фирмата за Ремонт! Ангел ангелов 1.) Избягвайте прекалено евтините ремонтни фирми. Те неизменно ремонтират с негодни материали. Отплащат се незначително на работниците си. Възможно е да изискват още капитал за да доведат докрай работата. В последствие евтините ремонтни проекти на края ще ви излязат често по-скъпо. 2.) Предпочетете фирма за ремонт от вашия окръг. Те знаят кои са най-качествените материали за ремонта според климатичните условия във вашият район. И най-вероятно ще свършат работата си в пъти по-навреме. 3.) Спрете се на фирма за ремонтни услуги, която работи с правилните и дългогодишни снабдители. Разберете с кои доставчици работят и от колко години. Най-правилните от тях много често имат дългогодишни доставчици в професията. 4.) Харесайте си ремонтна фирма, която е от много време в професията. С такъв избор ще имате по-пълна гаранция за една чудесно постигната работа. 5.) Най-качествените фирми ще бъдат щастливи всеки път

Ремонт на покриви Варна!Покривни ремонти Варна! Майстор на/за покриви Варна

най препоръчваният майстор на покриви във Варна Ремонт изграждане на ОГРАДИ НИЕ ДЪРЖИМ НА ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ С НАШИТЕ КЛИЕНТИ най препоръчваният майстор на покриви Започнахме да се занимаваме с различни вътрешни и външни ремонти през 2000-та г. От тогава усилената ни работа и професионализмът ни са признати от нашите лоялни клиенти. Името на фирмата ни е гарант за качествено изпълнение на проектите и възложените задачи, което ни позволява да предлагаме конкурентни продукти и услуги. Ние държим на дълготрайните отношения с нашите клиенти, базирани на честност, тъй като това е гаранция за успешно и стабилно партньорство. Развиваме се динамично, съобразявайки се с последните тенденции в строителството и ремонта, както и с променящите се пазарни тенденции. Ремонт на покриви цени ВИЕ ИМАТЕ ИДЕЯТА - НИЕ ИМАМЕ РЕШЕНИЕТО Ще обсъдим с Вас всички възможности за реализирането на всеки проект и ще ви разясним технологията на работа, за да сте запознати с процесите и крайния резулта

ROOF! Angel Angelov offers quality and professionalism in

ROOF! Angel Angelov offers quality and professionalism in Angel Angelov offers quality and professionalism in: repair of a roof construction of new roofs rearrange the tiles making a new wooden structure (roof) placing the insulation (roof) placing vertical and horizontal gutters and pipes tinsmith services (roofing) upgrade attic rooms mirror sites and updated information on prices services contact us

Angel Angelov! WHAT IS THE ROOF

Angel Angelov! WHAT IS THE ROOF What is the roof? The roof is a topcoat of buildings, which protects the interior from rain and snow. Terms for different types of roofs: * From a horizontal plane - flat * From an inclined plane (slope) - pentroofs * For more inclined planes (stingrays) - Gable (saddled) triskaten (turbot), four levels mnogoskaten, sloped beveled, in four levels tapered, Massard, pyramidal, shedov (saw-tooth) * on other surfaces - cylindrical, arched, domed and other terms for parts of the roof: * It - intersections of flat sections of the roof, situated above them * Ulama - the focal line of the flat sections roof lying underneath * eaves - part of the roof, located outside the building envelope * dropping - lower edge of the eaves * gutter - Trough component designed for water drainage from the roof Traditionally in the construction of houses in Bulgaria using classic wooden roof construction. Its main elements are: * Main binder beam - the basis for the main link (fa

Angel Angelov! ROOFS! SERVICES! PRICES

NEWS FOR YOUR INTENDED roof repairs Redim tiles for 12 lev squared new roof cost 5 times more expensive hundred square roof repair for 6-7 dni.10-12 lev out renovation of square meters of plain roof tiles, according to reference sites for repairs. For downloading tiles masters take about 2 lev for square, laying the oilcloth under the tiles goes to 4 lev per unit area, and for the nailing of slats above her around 2.40 lev for square meters of tiles The order is worth again average 2.60 lev per square. The cheapest goes plastered on the covers - 1.50 lev per sq.m. Thus, total labor and materials go 12-13 lev / sq.m. Usually at repairing roofs replace no more than 5-6 percent of old shingles, say familiar. However, if you decide to change the tiles, offers the most diverse. Ceramic running around lev each. Can be found and tiles second hand. Their price is 40-50 cm., And covers 80-90 v. Preferably, the metal coating on the roof they go 15-16 lev / sq.m. Sand-cement shingles go 13-14 lev

АНГЕЛ АНГЕЛОВ! ПОКРИВИ! УСЛУГИ! ЦЕНИ

Нареждането на керемидите отново струва средно 2,60 лв. за квадрат НОВИНА ЗА ВАШИЯТ ПРЕДСТОЯЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ Редим керемидите за 12 лв. на квадрат Нов покрив струва 5 пъти по-скъпо Стотина квадрата покрив се ремонтира за 6-7 дни.10-12 лв. излиза обновяването на квадратен метър от обикновен покрив с керемиди, сочи справка в сайтовете за ремонти. За свалянето на циглите майсторите вземат около 2 лв. за квадрат, полагането на мушамата под керемидите върви към 4 лв. за единица площ, а за наковаването на летвите над нея около 2,40 лв. за кв. м. Нареждането на керемидите отново струва средно 2,60 лв. за квадрат. Най-евтино излиза измазването на капаците – 1,50 лв. за кв.м. Така общо за труд и материали отиват 12-13 лв./кв.м. Обикновено при ремонт на покриви се подменят не повече от 5-6 на сто от старите керемиди, казват запознати. Ако обаче решите да сменяте керемидите, офертите са най-разнообразни. Керамичните вървят около левче бройката. Могат да се намерят и керемиди втора уп

АНГЕЛ АНГЕЛОВ! КАКВО Е ПОКРИВ

Какво е покрив? Покривът е горното покритие на сградите, което предпазва вътрешността от дъжд и сняг. Термини за различни видове покриви: * От една хоризонтална равнина — плосък * От една наклонена равнина (скат) — едноскатен * От повече наклонени равнини (скатове) — двускатен(оседлан), трискатен(калкан), четирискатен, многоскатен, двускатен скосен, четирискатен скосен, масарден, пирамидален, шедов(трионообразен) * От други повърхнини — цилиндричен,дъгов, купол и други Термини за части от покрива: * Било — пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена над тях * Улама — пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена под тях * Стряха — част от покрива, разположена извън външните стени на сградата * Капчук — долен ръб на стрехата * Улук — коритообразен елемент, предназначен за отвеждане на водата от покрива Традиционно в строителството на къщи в България се използва класическа дървена покривна конструкция. Нейните основни елементи са: * Главна биндерна

ЦЕНИ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ! Цена изграждане на нов покрив! Цена за майстор на покриви във Варна

Цени: нови покриви Изграждане на нови покривни конструкции (цени) Демонтаж на съществуваща конструкция Изграждане на нова конструкция Моля, свържете се с нас, за да подадем оферта ремонт на покриви Ремонт на покриви с керемиди (цени) Разчистване на покрив Почистване на кал Подмяна на дъсчена ламперия (ако е необходимо) Полагане на мушама Наковаване на летви Нареждане на керемиди Измазване на капаци 10.00 лв. / кв.м. ремонт на покривиРемонт на покрив с нови керемиди (тондах младост странджа) 1. Транспорт на нови керемиди 2. Сваляне на стари керемиди 3. Почистване на прах и кал 4. Смяна на изгнили дъски (до 5% от площта на покрива) 5. Полагане на мушма 6. Наковаване на летви 7. Качване на нови керемиди 8. Нареждане на керемиди 9. Измазване на капаци Гаранция: 15 год. цена на материали: 17 лв. /кв. м. цена на труд: 14 лв. /кв. м. Обща цена: 31.00 лв. / кв.м. ремонт на покривиРемонт и направа на покрив с битумни керемиди 1. сваляне на стари керемиди 2. смяна на изгнили гр

АНГЕЛ АНГЕЛОВ! РЕМОНТ НА ПОКРИВ! ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИВ! НИСКИ ЦЕНИ!

МАЙСТОР НА ПОКРИВИ! Покрив- ремонт,ремонт на стар покрив, изграждане на покрив, нов покрив, покривни услуги.